pass Roei! zet door

Na een succesvolle start in 2014 zet Roei! door.

Abonnees blijven binnenstromen, oplage stijgt door naar 1.750 exemplaren!

De oplage is inmiddels gestegen naar meer dan 1.500 exemplaren met een abonneebestand van ruim 1.500 is de start van dit particuliere initiatief dusdanig succesvol dat Roei! klaar is voor een nieuwe volledige jaargang. Compleet met themanummers en een jaarkalender.