pass Home

De Dag van Het Veilig Werken verhuist per 2014 naar het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Deze locatie biedt ook meer ruimte voor stands en de organisatie van Toolboxmeetings op en rond de expo.

De tarieven van de NVVKinfo zijn per 2014 marginaal gewijzigd.

De planning voor 2014 van VCA Actueel is bekend. De tarieven blijven ongewijzigd, evenals de oplage (12.750 exemplaren).

Net als voorgaande jaren gaat ook per januari 2014 de oplage van de NVVKinfo weer omhoog. En wel naar 3.250 exemplaren.